žargyti


žargyti
žargýti, žar̃go, žar̃gė KBII177, FrnW; M žr. žargstyti: 1. KBII177, , OGLII382, NdŽ, Žargýti kojas 1. | refl. Sut, K, L, Rtr, , NdŽ, , FrnW: Dūduok, dūdoriau, būčiau besižargąs J. Ką tu atsisėdęs žargais, t. y. tvarsais J. Sėda sau, žar̃gos, i viskas, susėdę, ka ben batvinį pasidiegtum Sd. Spurdula, žar̃gos – nenutūrėsi Trk. Žar̃gomos i dainiuojam, kas mums DūnŽ. Nežargýkis – negražu! Žlp. Ko čia žargáis, ar mes tavo plikų rietų nematėm?! . Ką čia žargaĩs be kelnių! Vb. Per tvorą negalima jai (nėščiai moteriai) lipt, tada vaikas žar̃gos On. Tiektai jog tuo visi apsiriko arba apsivylė, jog linksmumu alga arba vadina tai, kas yra ėst, gert, šokinėt, siaust, žargýtis ir kūną savą paleist ant visokių prabangų DP211. | Žirklės žar̃gos, kai kerpi, todė i žirklės Jrb. ^ Muno širdis kaip kumelys žar̃gos sodne (smarkiai plaka) Mžk. Kelnės žar̃gos, plyšta, o sijonas ne Šts. Bėdos vargai, kol jaunas – besižargaĩ Vv. 2. Per slenksčius žargýti NdŽ. Tvoras žargýti NdŽ. Nežar̃gai [vaiko] – neaugs, bus mažutis Švnč. Gulinčio žmogaus negalima žargyt, sako, tas žmogus blogai augs ir jam maistas neis naudon LTR(Imb). Nemožna žargýt kirvakočio – tėvui rankas aptrintų OG291. Nežar̃gai per šluotą – svečiuos pliurkšėsi Švnč. Nežargýk grėblio – rankas trins Tvr. Nėščiai moteriai negalima per virvę žargýt Jdp. Nežargýk par burokus – neaugs Lel. Pasodinus kopūstus, nereikia žargyt ežių, nes suplyš gūžės III346(Pn). Nemožna gi per ežias žárgyt: nenori gi augt agurkai Ktv. Peilius, kirvius, kaltus, ylas ir kitus duriamus, kertamus ir pjaunamus įrankius negalima žargyt – įsikirsi, įsipjausi, įsidursi arba susižeisi LTR(Slk). ^ Ant palenkto beržo ne tik ožkos, bet ir ožiukai žargo LTR(Sdk). Visi žar̃go, niekas nepašeria (slenkstis) JT363. | refl.: Anie tik moka šokinėti, žargýties Sd. Per lauką nesižargyk LTR(Zp). 3. tr. pjaunant ar kerpant palikti tarpais ką nenupjauta, nenukirpta: Nešdama avelines žirkles nešlapink, ba žirklės vilnas žargys Ml. Nėr rodų su žirklėm, žargo i žargo vilnas Klt. \ žargyti; apžargyti; atžargyti; išžargyti; nužargyti; pažargyti; peržargyti; prasižargyti; prižargyti; sužargyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • žargyti — žargýti vksm. Žargýti kójas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • žargymas — žar̃gymas sm. (1), žar̃gymos ind.; S.Dauk → žargyti: 1. refl. NdŽ Nepakenčiu jos to žar̃gymosi Šk. 2. Žvejai neleida žargyti savo tinklų, nes tiki žargymą nedaleisiant žuvis gaudyti VoL247(Gmž) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžargyti — tr. Rtr, NdŽ, KŽ iter. apžergti. 1. žergiant pereiti, perlipti: Nemušti karvės apžargyta vytele, sukergus neapsivaisins LTR(Tvr). | Toks jo ir arimas – apžargyta apžargyta Ds. 2. M, Šv apskėsti, apžarginti: Kelnes šiaudų prikišk, apžargyk arklį,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atžargyti — iter. atžergti 2: Prietaringi tiki, kad, peržargius kam agurkų ežias, agurkai neužsimezgą; todėl, pamatę ką žar̃gant, priverčia atžargyt Jž. žargyti; apžargyti; atžargyti; išžargyti; nužargyti; pažargyti; peržargyti; prasižargyti; priž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išžargyti — 1. tr. NdŽ išskėsti į šalis: Išžargyti kojas KŽ. Egleles parpjausi, aną teip tiek įsprengsi tokį medelį, išžargysi i paliksi Sd. 2. tr. KŽ žingsniais išmatuoti. 3. intr. KŽ žingsniuoti. žargyti; apžargyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nužargyti — 1. tr. daugeliui apžergti: Rytų upė nužargyta metalinių tiltų sp. 2. refl. apkėsti. | prk.: Čėrkelė [vyno] nusižar̃gė par širdį kaip ainiolas Lk. žargyti; apžargyti; atžargyti; išžargyti; nužargyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažargyti — tr. NdŽ žargantis pašokti: Pajuokavimuo [vestuvėse] liūb „vokytį“ pažargys Šts. | refl.: Kojos kad risavot risavotų bešokant, o taip pasižargyti, tai… Skdv. žargyti; apžargyti; atžargyti; išžargyti; nužargyti; pažargyti; peržargyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peržargyti — tr. KŽ, paržargyti KŽ persukti: Pažiūrėk nytis, maž peržargyta Aln. žargyti; apžargyti; atžargyti; išžargyti; nužargyti; pažargyti; peržargyti; prasižargyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prasižargyti — NdŽ kurį laiką žargytis. žargyti; apžargyti; atžargyti; išžargyti; nužargyti; pažargyti; peržargyti; prasižargyti; prižargyti; sužargyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisižargioti — pakankamai žargyti: Par slenksčius kiek aš prysižargioju! Šv. žargioti; prisižargioti …   Dictionary of the Lithuanian Language